HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERC Consolidator grants

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  19.10.2021, 00:00, 19.10.2021, 00:00, 19.10.2021, 00:00
 • Uzávierka
  17.03.2022, 17:00, 17.03.2022, 17:00, 17.03.2022, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  ERC-2022-COG, ERC-2022-COG, ERC-2022-COG
 • Rozpočet
  776 mil., 776 mil., 776 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Európska rada pre výskum (ERC)

Výzva ERC Consolidator grants 2022 je otvorená pre vedcov vo všetkých vedných odboroch. Podporí výskum smerujúci za hranice poznaného („frontier research“), predovšetkým projekty, ktoré zavádzajú netradičné, inovatívne prístupy, otvárajú nové výskumné perspektívy alebo prekračujú hranice vedeckých disciplín.

Výzva ponúka financovanie pre pokročilých výskumných pracovníkov, ktorí konsolidujú vlastný nezávislý výskumný tím alebo program. Uchádzačom môže byť vedec akejkoľvek národnosti, ktorý získal titul PhD (alebo jeho ekvivalent) v období 7 – 12 rokov pred zverejnením výzvy na podávanie projektov.

Jediným hodnotiacim kritériom je vedecká excelentnosť – originálna myšlienka, sľubné vedecké výsledky a vynikajúci návrh výskumu.

Maximálna výška grantu je 2 mil. € /projekt na obdobie 5 rokov. V návrhu sa však môže požadovať dodatočných až 1 mil. € navyše na pokrytie a) oprávnených „počiatočných“ nákladov, a/alebo b) nákupu dôležitého vybavenia a/alebo c) prístupu k veľkým zariadeniam, d) náklady na experimentálny a terénny výskum.

Text výzvy ERC-2022-COG

Podrobné Informácie pre žiadateľov
Podklady k príprave projektového návrhu

Kontakt v SR pre viac informácií.