HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERC Advanced grant 2023

Výzvy

  • Dátum otvorenia
    08.12.2022, 00:00
  • Uzávierka
    23.05.2023, 17:00
  • Kontakt
  • ID výzvy
    ERC-2023-ADG
  • Rozpočet
    597 000 000 €
  • Oblasť Horizontu
    Európska rada pre výskum (ERC)

ERC Advanced Grants podporujú individuálne projekty medzinárodne uznávaných vedcov, ktorí sa už etablovali vo svojom odbore a významne ho ovplyvnili.

Uchádzačom môže byť vedec akejkoľvek národnosti, výnimočná vedúca osobnosť, ktorá pred zverejnením výzvy dosiahla prelomové originálne výsledky vo svojom odbore, a to v období posledných 10 rokov. (Pričom čas strávený mimo vedeckej kariéry alebo na rodičovskej dovolenke sa vyníma z tejto podmienky – pre viac informácii k výnimkám kontaktujte NCP.)

Uchádzať sa o podporu je možné v ktorejkoľvek oblasti výskumu. Od predkladateľov úspešných projektov sa očakáva, že prídu s novou ideou, ktorá prekračuje hranice vedeckých disciplín a má potenciál výrazne ovplyvniť daný odbor, posunúť jeho hranice alebo otvoriť nové výskumné perspektívy.

Maximálna výška grantu je 2,5 mil. € /projekt na obdobie 5 rokov. V návrhu sa však môže požadovať dodatočných až 1 mil. € navyše na pokrytie a) oprávnených „počiatočných“ nákladov, a/alebo b) nákupu dôležitého vybavenia a/alebo c) prístupu k veľkým zariadeniam, d) náklady na experimentálny a terénny výskum.

Text výzvy ERC-2023-ADG

Príručka pre uchádzačov o ERC Advanced grant

Kontakt v SR pre viac informácií.

Zdroj: FTO portal, 8.12.2022, zur