HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA Chairs (HORIZON-WIDERA-2023-TALENTS-01)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  28.09.2023, 00:00
 • Uzávierka
  07.03.2024, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-WIDERA-2023-TALENTS-01
 • Rozpočet
  50 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

Cieľom je pritiahnuť najlepších vedcov a inovátorov do vedecko-inovačných inštitúcií z krajiny s nižšou výskumno-inovačnou výkonnosťou. Koordinátor musí byť z krajiny s nižšou VaI výkonnosťou a účastníkom bude partnerská inštitúcia, v ktorej pôsobí prípadný držiteľ ERA CHAIR, o ktorého sa koordinátor uchádza.

Držiteľ ERA CHAIR musí byť excelentný výskumník alebo vedec vo vybranom vednom odbore a musí si okolo seba vytvoriť tím, ktorý bude integrovaný do hostiteľskej inštitúcie.

Výška grantu je od 1,5 do 2,5 mil. EUR

Projekty je možné podávať do 7. 3. 2024.

Plné znenie výzvy

Kontakt v SR pre viac informácií: NCP – Kvetoslava Papanová

Zdroj: Funding & tender opportunities; 28.09. 2023