HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Environment and health

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  23.06.2021, 00:00
 • Uzávierka
  21.09.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02-
 • Rozpočet
  130 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 1: Zdravie

Témy výzvy:

HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02-01: Exposure to electromagnetic fields (EMF) and health – RIA     

HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02-02: Indoor air quality and health – RIA

HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02-03: Health impacts of climate change, costs and benefits of action and inaction – RIA

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 23.6.2021, mob