HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Environment and health (Single stage – 2023)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  12.01.2023, 00:00
 • Uzávierka
  13.04.2023, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-HLTH-2023-ENVHLTH-02
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 1: Zdravie

Témy výzvy:

HORIZON-HLTH-2023-ENVHLTH-02-01 – Planetary health: understanding the links between environmental degradation and health impacts – RIA

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 5 – 6 mil. EUR, celkový rozpočet na tému: 30 mil. EUR

HORIZON-HLTH-2023-ENVHLTH-02-02 – Evidence-based interventions for promotion of mental and physical health in changing working environments (post-pandemic workplaces) – RIA

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 5 – 6 mil. EUR, celkový rozpočet na tému: 30 mil. EUR

HORIZON-HLTH-2023-ENVHLTH-02-03 – Health impacts of endocrine-disrupting chemicals: bridging science-policy gaps by addressing persistent scientific uncertainties – RIA

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 6 – 7 mil. EUR, celkový rozpočet na tému: 40 mil. EUR

HORIZON-HLTH-2023-ENVHLTH-02-04 – Global coordination of exposome research – CSA

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 3 mil. EUR, celkový rozpočet na tému: 3 mil. EUR

Pracovný program pre klaster Zdravie 2023 – 2024

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 04.01.2023, mob