HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health care (Two stage – 2024)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  30.03.2023, 00:00
 • Uzávierka
  19.09.2023, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-HLTH-2024-CARE
 • ID témy
  HORIZON-HLTH-2024-CARE-04-04-two-stage
 • Rozpočet
  30 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 1: Zdravie

Téma výzvy:

HORIZON-HLTH-2024-CARE-04-04-two-stage – Access to health and care services for people in vulnerable situations – RIA

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 4 – 6 mil. EUR, celkový rozpočet na tému: 30 mil. EUR

Výzva je dvojkolová, uzávierka na predkladanie krátkych projektových návrhov v rámci 1. kola je 19.09.2023, uzávierka na predkladanie úplných projektových návrhov v rámci 2. kola je 11.04.2024.

Pracovný program pre klaster Zdravie 2023 – 2024

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, mob