HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health care (Single stage – 2023)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  12.01.2023, 00:00
 • Uzávierka
  13.04.2023, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-HLTH-2023-CARE-04
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 1: Zdravie

Témy výzvy:

HORIZON-HLTH-2023-CARE-04-01 – Maintaining access to regular health and care services in case of cross-border emergencies – RIA

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 4 – 6 mil. EUR, celkový rozpočet na tému: 20 mil. EUR

HORIZON-HLTH-2023-CARE-04-02 – Resilience and mental wellbeing of the health and care workforce – RIA

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 4 – 6 mil. EUR, celkový rozpočet na tému: 20 mil. EUR

HORIZON-HLTH-2023-CARE-04-03 – Environmentally sustainable and climate neutral health and care systems – RIA

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 4 – 6 mil. EUR, celkový rozpočet na tému: 20 mil. EUR

Pracovný program pre klaster Zdravie 2023 – 2024

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 04.01.2023, mob