HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Enhancing synergies between the EIC and Startup Europe

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  01.06.2021, 00:00
 • Uzávierka
  18.11.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-EIC-2021-STARTUPEU-01-01
 • Rozpočet
  6 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Európska rada pre inovácie (EIC)

Za účelom lepšej podpory škálovania firiem v Európe sa EIC snaží budovať synergie so širším európskym start-upovým ekosystémom prostredníctvom novej novej série aktivít v rámci bežiacej iniciatívy Európskej komisie Startup Europe. Aktivity by mali slúžiť ako katalyzátor naplnenia potenciálu európskych start-upov v dosahovaní riešení pripravených na trh, ktoré prispejú ku konkurencieschopnosti a strategickej autonómii priemyslu EÚ v kľúčových technológiách a hodnotových reťazcoch.

Svojim zameraním na digitálne a deep-tech start-upy, ktoré boli financované z EIC tieto projekty podporia aktivity Európskej rady pre inovácie.

Výzva je zameraná na tvorcov start-upových ekosystémov, biznis anjelov, subjekty rizikového kapitálu, akcelerátory, inkubátory, či start-upové asociácie. Súčasťou projektu je finančná pomoc tretím stranám.

Výzva na portáli Funding & Tender Opportunities

Kontakt pre viac informácií