HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Enabling an operational, open and FAIR EOSC ecosystem (2024)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  06.12.2023, 00:00
 • Uzávierka
  12.03.2024, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-INFRA-2024-EOSC-01
 • Oblasť Horizontu
  Výskumné infraštruktúry

Európsky cloud pre otvorenú vedu EOSC (European Open Science Cloud) je celoeurópskou iniciatívou na podporu otvorenej vedy a otvorených inovácií. Predstavuje sieť organizácií a infraštruktúr z rôznych krajín a komunít, ktorá podporuje otvorené vytváranie a šírenie poznatkov a vedeckých údajov. Zámerom EOSC je zoskupovať existujúce infraštruktúry vedeckých údajov, ktoré sú fragmentované medzi jednotlivé vedné disciplíny a členské štáty EÚ a zefektívniť tým prístup k vedeckým údajom.

Cieľom výzvy je pokračovať v rozvíjaní aktivít EOSC s víziou vytvoriť plne funkčný ekosystém pre celý životný cyklus výskumných údajov. Pri sprístupňovaní dát je potrebné sa riadiť princípmi FAIR, teda údaje je možné vyhľadať, sú prístupné, vzájomne prepojiteľné z viacerých zdrojov a funkčné v rôznych systémoch, t. j. interoperabilné a je ich možné opakovane použiť.

Témy výzvy:

 • HORIZON-INFRA-2024-EOSC-01-02 – Supporting the EOSC Partnership in further consolidating the coordination and sustainability of the EOSC ecosystem – CSA
 • HORIZON-INFRA-2024-EOSC-01-03 – Enabling a network of EOSC federated and trustworthy repositories and enhancing the framework of generic and discipline specific services for data and other research digital objects – CSA
 • HORIZON-INFRA-2024-EOSC-01-04 – Long-term access and preservation infrastructure development for EOSC, including data quality aspects – RIA

Pracovný program pre Výskumné infraštruktúry (2023 – 2024)

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 30.11.2023, mob