HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Urban Mobility 2022 Startup Investments Programme

Výzvy

 • Uzávierka
  13.11.2022, 23:59
 • ID výzvy
  EIT Urban Mobility 2022 Startup Investments Programme
 • Oblasť Horizontu
  Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

V súčasnosti je spustená výzva Start Up Investments, hľadajúca start-upy, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia mestskej mobility na vytvorenie sociálnejšieho a zdravšieho prostredia v mestách. EIT Urban Mobility podporuje inkluzívne a rodovo vyvážené tímy, aby sa uchádzali o tieto finančné prostriedky na ekologickú mobilitu. Podávanie prihlášok do výzvy prebieha výhradne cez portál EIT Urban Mobility.

Výzva EIT Urban Mobility 2022 Startup Investments Programme je celoročná od 1. februára 2022 do decembra 2022.

EIT pre mestskú mobilitu posudzuje predložené žiadosti na základe dvojstupňového hodnotiaceho procesu a bude ich hodnotiť priebežne. Žiadateľ dostane oznámenie o rozhodnutí do niekoľkých týždňov od predloženia žiadosti. Je to veľmi praktické.

Najbližšia uzávierka priebežnej výzvy je 13. novembra 2022

Start-up, ktorý má nárok na investíciu do mobility:

 • Startupy v oblasti mestskej mobility v pre-seed a seed kolách,
 • Založená nie viac ako pred 10 rokmi,
 • Menej ako 100 zamestnancov na výplatnej páske,
 • Inovatívny produkt/služba prispievajúca k aspoň jednej z oblastí zameraných na mestskú mobilitu EIT.

Oblasti investícií, príručky pre žiadateľov, výberové kritéria pre financovanie mobility a ďalšie dôležité informácie sú dostupné na stránke vyhlasovateľa výzvy .

Dôležité dokumenty k výzve:

mit, aktualizácia 10.10.2022