HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Urban Mobility – second targeted open call BP 2023-25

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  23.07.2023, 00:00
 • Uzávierka
  23.08.2023, 17:00
 • ID výzvy
  EIT Urban Mobility BP2023-25
 • Rozpočet
  550 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

EIT Urban Mobility spúšťa výzvu na predkladanie návrhov pre dve témy:

 • zdravší životný štýl (200 000 EUR)
 • vodíkový nákladný bicykel (350 000 EUR).

Uzávierka na predkladanie návrhov je na stanovená 23. augusta 2023.

Výzva sa zameriava na 2 oblasti:

 • inovatívne riešenia, ktoré pomáhajú mestám začleniť zdravie ako kľúčový prvok do mestského plánovania a tvorby dopravnej politiky za uprednostňovania verejných zásahov, ktoré zlepšujú kvalitu života vo verejných priestoroch a podporujú zdravší životný štýl,
 • najmodernejší vodíkový nákladný bicykel (state-of-the-art hydrogen cargo bike), ktorý ponúka konkurencieschopnú a user-friendly alternatívu pre bezuhlíkovú mestskú logistiku (last-mile logistics).

Dôležité dokumenty k výzvam:

Viac informácií o výzve

Zdroj, innonews, 13.7.2023, mit