HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Urban Mobility Scale-up Programme

Výzvy

  • Uzávierka
    12.06.2022, 17:00
  • Oblasť Horizontu
    Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Program EIT Urban Mobility Scale-up, financovaný Európskym inovačným a technologickým inštitútom EIT Urban Mobility, otvoril výzvu na identifikáciu 12 najsľubnejších startupov s riešeniami pre udržateľnú mestskú mobilitu.

Cieľom programu je posunúť vybrané startupy na vyššiu úroveň identifikáciou vhodného financovania a spolupráce prostredníctvom účasti na významných európskych podujatiach, zviditeľní startupy pred potenciálnymi investormi a priblíži im realizáciu ich riešení v reálnom prostredí. Prihlášky je možné podávať do 12. júna 2022.

Program EIT Urban Mobility Scale-up podporuje začínajúce firmy pri uvádzaní ich riešení na trh a to dvoma spôsobmi:

Spôsob A: podpora medzinárodného pre startup prostredníctvom účasti na významných podujatiach, čím sa im otvoria príležitostí na nadväzovanie cenných kontaktov, zviditeľnia sa a získajú ďalšie služby v hodnote 25 000 EUR (pre 5 vybraných startupov).

Spôsob B: zahŕňa výhody prvej možnosti A a ďalšia podpora je zameraná na realizáciu siedmich pilotných projektov v spolupráci s priemyselnými a mestskými partnermi s možnosťou získať financovanie až do výšky 50 000 EUR od EIT Urban Mobility.

Pri podávaní žiadosti B majú zúčastnené startupy možnosť vyriešiť jednu z 15 výziev, ktorým čelia európske mestá a priemyselné spoločnosti v oblasti mestskej mobility. Startupy získajú podporu od verejných orgánov a organizácií a od členov konzorcia, ktorí program Scale up podporili.

Viac informácií:

Zdroj: EIT UM, 24.5.2022, mit