HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Urban Mobility Scale-up Programme

Výzvy

  • Uzávierka
    07.05.2023, 23:59
  • Oblasť Horizontu
    Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

EIT Urban Mobility Scale-up Programme

Program podporuje začínajúce podniky pri zavádzaní ich riešení na trh okrem iného tým, že im ponúka podporu v oblastiach:

  • podujatia a networking – väčšie zviditeľnenie prostredníctvom „pitching sessions“ a sietí partnerov programu. Vrátane účasti na medzinárodných podujatiach na vysokej úrovni, ako napríklad Tomorrow.Mobility 2023, a cestovného poukazu vo výške 2 500 EUR na tím za účasť na aktivitách programu.
  • prístup k investorom a potenciálnym klientom
  • špecializovaný coaching a mentoring od odborníkov z odvetvia

Otvorenie výzvy: 6/3/2023 (12:00 hod)

Uzávierky výzvy: 7/5/2023 (23:59 hod)


Viac informácií k programu nájdete na oficiálnej stránke EIT UM.

Dôležité dokumenty:

20.3.2023, mit