HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Urban Mobility: RIS Education for the Business Plan 2023-2025

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  28.04.2022, 09:00
 • Uzávierka
  24.06.2022, 17:00
 • Rozpočet
  800 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Hlavným cieľom vzdelávacích aktivít EIT Urban Mobility je odstrániť medzeru v znalostiach o mestskej mobilite a umožniť tak, aby sa mobilita rozvíjala v mestských priestoroch vhodných pre život. Podpora zahŕňa rozvoj inovačných a podnikateľských zručností v perspektíve celoživotného vzdelávania.

Vzdelávacie aktivity sa zameriavajú na tri hlavné oblasti:

 • Master School
 • sieť doktorandského vzdelávania (Doctoral Training Network) a Competence Hub
 • odborná škola zameraná na celoživotné vzdelávanie
Dôležité informácie k výzve:
Dátumyotvorenie výzvy: 28. apríl 2022
uzávierka výzvy:  28. jún 2022 o 17:00 hod
kontrola oprávnenosti prihlášok: koniec júna 2022
hodnotenie prihlášok: júl 2022
oznámenie výsledkov hodnotiaceho procesu: september 2022
Celkový rozpočet výzvy:do 800 000 EUR
Portál na predloženie prihlášok: PLAZA platform
Zoznam príloh a dokumentov k prihláške:formulár žiadosti dostupný na: PLAZA platform
Podporná dokumentácia k výzve:Call for proposals Manual
EIT Urban Mobility Strategic Agenda 2021-2027
List of KPIs
Guidelines for Applicants
Eligibility of expenditure
Appeal procedure
Horizon Europe Model Grant Agreement

Záznam a prezentácie z informačného dňa k výzve: “Launch of Call for Proposals BP2023-2035: EIT Urban Mobility Academy and RIS Education InfoDay”.

Zdroj: EIT Urban Mobility, 24.5.2022, mit