HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Urban Mobility – Innovation for the Business Plan 2023-2025

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  08.03.2022, 09:00
 • Uzávierka
  28.04.2022, 17:00
 • Rozpočet
  12,7 MEUR €
 • Oblasť Horizontu
  Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

EIT Urban Mobility vyhlásilo výzvu s názvom Innovation for the Bussiness plan 2023-2025 na predkladanie návrhov podnikateľských plánov na roky 2023 až 2025. Celkovo je na výzvu z EIT vyčlenených 12,7 miliónov EUR a 2 milióny EUR bude financovať EIT RIS Innovation.

V rámci tejto výzvy s rozpočtom 14,7 mil. EUR budú priamo podporené štyri oblasti:

 • aktívna mobilita,
 • udržateľná logistika miest,
 • mobilita budúcnosti a
 • mobilita a energia.

Žiadatelia budú mať možnosť zapojiť sa do výzvy do 28. apríla 2022.

Projektové návrhy sa predkladajú výhradne cez online plaformu PLAZA.

Dôležité dokumenty k výzve:

Inovačný program je zameraný na výzvy, ktorým čelia európske mestá, a jeho cieľom je zlepšiť život občanov prostredníctvom testovania inovatívnych nápadov v reálnom mestskom prostredí. Mestá v celej Európe identifikovali viac ako 250 problémov mestskej mobility.

Výzvy mestskej mobility zahŕňajú otázky, ako je rovnosť prístupu, ekologická efektívnosť, fyzická a digitálna bezpečnosť, využívanie nových technológií, rast populácie a kvalita ovzdušia. Projekty sú zamerané aj na zmeny správania obyvateľov miest, ktoré sú potrebné na zlepšenie kvality života v mestách. Inovačný program spoluvytvára nápady, ktoré vedú k navrhovaniu projektov, predvádzaniu nových riešení, rozvoju živých laboratórií a vytváraniu komerčnej hodnoty.

Zdroj: EIT Urban Mobility, 9.3.2022, mit