HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT RawMaterials: Výzvy KAVA12

Výzvy

 • Uzávierka
  31.01.2024, 13:00
 • Kontakt
 • Oblasť Horizontu
  Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Svetovo najsilnejšia znalostno – inovačná komunita pre oblasť nerastných surovín EIT RawMaterials zverejnila nové výzvy s označením KAVA12. Tie sú zamerané na tematické projekty v oblasti nerastných surovín.

Oprávnený žiadateľ

Žiadať o financovanie projektov KAVA môžu všetky organizácie, ktoré sú štandardne spôsobilé zapojiť sa do programu Horizont Európa (všetky právne formy so sídlom v krajinách EÚ a asociovaných krajinách):

 • môžu to byť priemyselné podniky, univerzity, výskumné inštitúcie ale aj organizácie iného charakteru,
 • projekt musí zahŕňať konzorcium minimálne 3 partnerov (pri výzve UpScaling sú to minimálne 2 partneri),
 • členovia konzorcia musia pochádzať aspoň z 2 rôznych krajín EÚ.

Platí ale, že partneri musia zastúpiť aspoň dve strany tzv. znalostného trojuholníka, ktorého strany predstavujú priemysel, univerzity a výskum.

Oprávnené aktivity

Témy výzvy s označením KAVA12 reflektujú súčasné potreby Európy v sektore nerastných surovín. Projekty musia spadať do aspoň jednej z desiatich nasledovných oblastí:

 • prieskum,
 • ťažba a spracovanie,
 • technológie budúceho prieskumu, ťažby a spracovania,
 • náhrada kritických, toxických a low-performance materiálov,
 • aditívna výroba materiálov,
 • návrh efektívnych zdrojov materiálov,
 • priemyselná symbióza,
 • návrh recyklácie a predĺženia životnosti,
 • recyklácia výrobku na konci životnosti,
 • úschova na reťazci (blockchain).

Zároveň je potrebné myslieť aj na aktuálne problémy a predkladať projekty, ktoré budú mať výrazný vplyv na európsku priemyselnú konkurencieschopnosť, inovačné kapacity a ľudský kapitál a tiež umožnia študentom a podnikateľom smerovať k obehovému hospodárstvu a prispieť k dosiahnutiu cieľov Zelenej dohody EÚ.

Štyri druhy výzvy

Pod pojmom KAVA výzvy sa rozlišujú 4 druhy výziev, do ktorých je možné zapojiť sa:

 1. UpScaling (pre overené technológie s minimálnym TRL 6),
 2. Education (vzdelávanie pre oblasť nerastných surovín),
 3. Regional Innovation Scheme: Capacity Building,
 4. Regional Innovation Scheme: Innovation Projects.

Financovanie

Projektové konzorciá sa môžu uchádzať o financovanie svojho projektu v minimálnej výške 500 tisíc eur s maximálnym limitom 2 milióny eur.

Termín na podanie

Krátky návrh projektov do výzvy RIS a UpScaling je potrebné zaregistrovať a zároveň podať do stredy, 31. januára 2023 do 13:00 hod.

V prípade projektov do výzvy EDUCATION je potrebné do uvedeného dátumu podať už finálny návrh.

Viac informácií vrátane celého znenia pre jednotlivé výzvy a vzory formulárov na podanie je možné nájsť na stránke https://eitrawmaterials.eu/call-for-projects/.

Zdroj: eitrawmaterials.eu, top