HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT RawMaterials – Labelling pre univerzity a vysoké školy

Výzvy

  • Dátum otvorenia
    09.02.2023, 00:00
  • Uzávierka
    09.04.2023, 00:00
  • Kontakt
  • Oblasť Horizontu
    Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Výzva znalostno – inovačnej komunity EIT RawMaterials hľadá univerzity a vysoké školy poskytujúce magisterské a inžinierske študijné programy v oblasti nerastných surovín, ktoré sa vyučujú v anglickom jazyku. Tieto si teraz majú možnosť akreditovať svoj študijný program známkou EIT Labelling, z ktorého plynú rôzne výhody.

Je dôležité uviesť, že predmetom výzvy nie je financovanie programu.

Výzva má termín uzávierky prihlášok 9. apríla 2023.

Všetky podmienky je možné pozrieť si na tomto odkaze.

Kontakt na národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: eitrawmaterials.eu, top