HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT RawMaterials Booster: Od produktu k trhu

Výzvy

  • Dátum otvorenia
    01.02.2023, 00:00
  • Uzávierka
    13.03.2023, 00:00
  • Kontakt
  • Oblasť Horizontu
    Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Výzva znalostno – inovačnej komunity EIT RawMaterials sa otvára pre startupy a malé a stredné podniky (SMEs) s inovatívnou podnikateľskou myšlienkou v oblasti nerastných surovín. Cieľom výzvy je rýchla podpora podnikateľského nápadu s komerčným potenciálom.

Uchádzači môžu v prípade úspechu získať financie vo výške až 200 tisíc eur.

Výzva má termín uzávierky prihlášok 13. marca, 5. júna a 4. septembra 2023.

Všetky podmienky je možné pozrieť si na tomto odkaze.

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: eitrawmaterials.eu, top