HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT RawMaterials – Accelerator na podporu tímov a startupov

Výzvy

  • Uzávierka
    20.03.2023, 00:00
  • Kontakt
  • Oblasť Horizontu
    Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Výzva znalostno – inovačnej komunity EIT RawMaterials hľadá tímy a startupy s inovatívnou podnikateľskou myšlienkou v oblasti nerastných surovín.

Cieľom výzvy je rýchla podpora podnikateľského nápadu s komerčným potenciálom. Na tento účel výzva poskytuje 3 druhy akceleračných úrovní.

Uchádzači môžu v prípade úspechu získať financie vo výške až 80 tisíc eur.

Výzva má termín uzávierky prihlášok 20. marca 2023.

Všetky podmienky je možné pozrieť si na tomto odkaze.

Kontakt na národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: eitrawmaterials.eu, top