HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT RawMaterials Accelerator

Výzvy

  • Uzávierka
    11.09.2023, 17:00
  • Kontakt
  • Oblasť Horizontu
    Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

EIT Raw Materials otvorilo výzvu RawMaterials Accelerator pre start-upy, ktoré sa zameriavajú na udržateľné produkty a služby v sektore nerastných surovín. 

EIT Raw Materials Accelerator je tvorený 3 fázami, pričom každá fáza má špecifické ciele, procesy, financovanie a časovú os.

Fázy EIT Raw Materials Accelerator:

  • Explore – 3 mesačný program, so zameraním na budovanie proof of concept pre biznis model a objavovaním market niche,
  • Build – 6 mesačná podpora pri validácii zákazníckych potrieb a verifikovanie obchodných predpokladov, pričom sa identifikujú kritériá pre vstup na trh,
  • Grow – 6 mesačný program, zameraný na nastavenie biznisu pre jeho spustenie cez vstup na trh, hľadanie financovania a rozšírenie tímu.

Momentálne sa otvorila výzva pre start-upy v časti Explore, ktorá je relevantná pre start-upy s inovatívnou ideou na úrovni TRL 4-6 s cieľom nájsť priestor na trhu, vytvoriť finančný model a vybudovať biznis model.

Najbližšia uzávierka: 11. septembra 2023 do 17:00 hod.

Viac informácií o výzve a podmienky výzvy nájdete na stránke EIT Raw Materials.

Zdroj: web stránka EIT Raw Materials, erh