HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Raw Materials: RawMaterials Accelerator – fáza 3

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  16.04.2022, 00:00
 • Uzávierka
  06.06.2022, 17:00
 • Kontakt
 • Oblasť Horizontu
  Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

EIT Raw Materials ponúka príležitosti pre start-upy, ktoré sa zameriavajú na udržateľné produkty a služby v sektore nerastných surovín prostredníctvom RawMaterials Accelerator. 

EIT Raw Materials Accelerator je tvorený 3 fázami, pričom každá fáza má špecifické ciele, procesy, financovanie a časovú os.

Fázy EIT Raw Materials Accelerator:

 • Explore- so zameraním na budovanie proof of concept pre biznis model a objavovaním market niche,
 • Build – podpora pri validácii zákazníckych potrieb a verifikovanie obchodných predpokladov,
 • Grow – program, zameraný na prípravu biznisu pre jeho vstup na trh.

Momentálne sa otvorila výzva pre start-upy v časti Grow, ktorá je relevantná pre start-upy, ktoré absolvovali fázu 2 RM Accelerator Programme.

Deadline na poslanie prihlášky do 3. fázy akcelerátora Grow je 06.06.2022, 17:00 CET.

Viac informácií o výzve a podmienky výzvy nájdete na stránke EIT Raw Materials.

Zdroj: web stránka EIT Raw Materials