HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Raw Materials Booster call

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  08.02.2022
 • Uzávierka
  08.04.2022
 • Kontakt
 • Oblasť Horizontu
  Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

EIT Raw Materials otvorilo výzvu BOOSTER CALL pre start-upy a malé a stredné podniky (MSP) zamerané na udržateľné riešenia v oblasti nerastných surovín.

Podpora sa zameriava na:

 • rýchlejšie dosiahnutie vyššej úrovne pripravenosti technológie,
 • rýchlejšie vstúpenie na trh,
 • uľahčenie diverzifikácie produktového portfólia pre potreby riešenia konkrétnej potreby trhu.

Okrem finančnej podpory a ďalších služieb výzva ponúka pre vybrané start-upy a MSP prístup do partnerskej siete EIT RawMaterials, networkingovým podujatiam a tiež možnosť zviditeľniť sa prostredníctvom kanálov EIT RawMaterials.

Výzva je otvorená počas roka, pričom má definované 3 termíny uzávierky na podávanie projektových návrhov pre rok 2022: 08.04.2022, 06.06.2022 a 05.09.2022.

Najbližší termín uzávierky na predkladanie projektových návrhov: 08.04.2022

Bližšie informácie a podmienky výzvy

Zdroj: EIT Raw Materials, erh