HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Raw Materials Booster call

Výzvy

  • Uzávierka
    04.09.2023, 17:00
  • Kontakt
  • Oblasť Horizontu
    Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

EIT Raw Materials otvorilo výzvu BOOSTER CALL pre start-upy a malé a stredné podniky (MSP) zamerané na udržateľné riešenia v oblasti nerastných surovín.

Start-upy a MSP môžu vďaka podpore získať:

  • rýchlejšie dosiahnutie vyššej úrovne pripravenosti technológie,
  • rýchlejšie vstúpenie na trh,
  • uľahčenie diverzifikácie produktového portfólia pre potreby riešenia konkrétnej potreby trhu.

Okrem finančnej podpory a ďalších služieb výzva ponúka pre vybrané start-upy a MSP prístup do partnerskej siete EIT RawMaterials, k ich networkingovým podujatiam a tiež možnosť zviditeľniť sa prostredníctvom kanálov EIT RawMaterials.

Výzva je otvorená počas roka, pričom má definované 3 termíny uzávierky na podávanie projektových návrhov pre rok 2022: 08.04.2022, 06.06.2022 a 05.09.2022.

Najbližší termín uzávierky na predkladanie projektových návrhov: 04.09.2022.

Bližšie informácie a podmienky výzvy

Zdroj: stránka EIT Raw Materials