HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Raw Materials – Booster Call

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  16.04.2022, 00:00
 • Uzávierka
  06.06.2022
 • Kontakt
 • Oblasť Horizontu
  Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

EIT Raw Materials otvorilo výzvu BOOSTER CALL pre start-upy a malé a stredné podniky (MSP) zamerané na udržateľné riešenia v oblasti nerastných surovín.

Podpora sa zameriava na:

 • urýchliť technologickú výzvu a priblížiť riešenie k vstupu na trh,
 • urýchliť vstup na trh vyčlenením finančných zdrojov pre konkrétny segment alebo cieľový trh,
 • uľahčenie diverzifikácie produktového portfólia, prispôsobenia produktu alebo nové vlastnosti produktu na riešenie konkrétnych potrieb trhu.

Okrem finančnej podpory a ďalších služieb výzva ponúka pre vybrané start-upy a MSP prístup do partnerskej siete EIT RawMaterials, networkingovým podujatiam a tiež možnosť zviditeľniť sa prostredníctvom kanálov EIT RawMaterials.

Výzva je otvorená počas roka, pričom má definované 3 termíny uzávierky na podávanie projektových návrhov pre rok 2022: 08.04.2022, 06.06.2022 a 05.09.2022.

Najbližší termín uzávierky na predkladanie projektových návrhov: 06.06.2022

Bližšie informácie a podmienky výzvy

Zdroj: web stránka EIT Raw Materials, erh