HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Raw Materials Accelerator – fáza 2 otvorená

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  02.12.2021
 • Uzávierka
  07.02.2022, 23:59
 • Kontakt
 • Oblasť Horizontu
  Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

EIT Raw Materials podporuje vybrané start-upy, ktoré sa zameriavajú na udržateľné produkty a služby v sektore surovín prostredníctvom RawMaterials Accelerator. 

EIT Raw Materials Accelerator je tvorený 3 fázami:

 • Explore – 3 mesačný expertný biznis coaching so zameraním na budovanie proof of concept pre biznis model a objavovaním priestoru na trhu
 • Build – 6 mesačná podpora pri validácii zákazníckych potrieb a verifikovanie obchodných predpokladov, pričom sa identifikujú kritériá pre vstup na trh
 • Grow – 9 až 12 mesačný program, ktorý na mieru nastaví biznis pre jeho spustenie cez vstup na trh, hľadanie financovania a rozšírenie tímu.

Každá fáza má špecifické ciele, procesy, financovanie a časovú os. Start-upy musia byť osobitne schválené pre vstup do každej fázy.

Tematické zameranie:

 • dizajn produktov a služieb pre cirkulárnu ekonomiku,
 • nahradenie kritických a toxických materiálov vo výrobkoch a pre optimalizovaný výkon,
 • recyklácia a optimalizácia materiálového reťazca pre produkty na konci životnosti,
 • zvýšená efektívnosť zdrojov v minerálnych a metalurgických procesoch,
 • ťažba v náročnom prostredí,
 • prieskum a hodnotenie zdrojov surovín.

Momentálne sa otvorila výzva pre start-upy v časti Build, ktorá je relevantná pre start-upy s ideou na úrovni TRL 5-7 a CRL 5. Predpokladom pre vstup do fázy 2 je absolvovanie fázy 1 programu.

Deadline na poslanie prihlášky do 2. fázy akcelerátora je 07.02.2022, 23:59 CET.

Viac informácií nájdete na stránke EIT Raw Materials.

Zdroj: web stránka EIT Raw Materials, 24.01.2022, erh