HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Manufacturing – Women Innovators in Manufacturing at EIT RIS (LEADERS)

Výzvy

  • Dátum otvorenia
    10.05.2022, 00:00
  • Uzávierka
    05.07.2022, 23:00
  • Kontakt
  • Oblasť Horizontu
    Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

EIT Manufacturing otvorilo súťaž Women Innovators in Manufacturing at EIT RIS (LEADERS), ktorá sa zameriava na podporu najlepších žien inovátoriek (profesionálok, výskumníčok, podnikateliek), ktoré zastávajú vedúcu úlohu pri vývoji riešení / iniciatív zameraných na výzvy súvisiace s výrobou, so silným finančným, environmentálnym alebo spoločenským vplyvom.

V prvom kole bude vybraných 30 žiadateliek, ktoré dostanú pitch tréning. V druhom kole bude pozvaných 6 najlepších žiadateliek do hlavného finále. V hlavnom finále sú pre prvé 3 víťazky nasledujúce ceny: 1. miesto 10.000 eur, 2. miesto 7.500 eur, 3. miesto 5.000 eur.

Do súťaže sa môžu prihlásiť ženy, ktoré sú občiankami jednej z EIT RIS krajín (Slovensko je momentálne zaradené na zozname EIT RIS krajín).

Dátum uzávierky: 05.07.2022, 23:00 CET

Viac informácií a podrobné podmienky výzvy nájdete na stránke EIT Manufacturing

Zdroj: EIT Manufacturing, 11.05.2022, erh