HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Manufacturing – Venture Building Programme

Výzvy

  • Uzávierka
    01.10.2023, 23:59
  • Kontakt
  • Oblasť Horizontu
    Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

EIT Manufacturing otvoril nový program – Venture Building Programme zameraný na start-upy s riešeniami k naliehavým výzvam vo výrobnom sektore s TRL 4-8 (Technology Readiness Level). Táto iniciatíva ponúka 9-týždňový online program s odbornými workshopmi, mentoringom, networkingovými podujatiami k rozvoju podnikania, overovania trhu a pripravenosti na investície.

Riešenia musia byť v súlade s jednou z tematických oblastí EIT Manufacturing focus areas (flagships).

Uzávierka na podanie prihlášky do programu je 01.10.2023 23.59 CET

Viac informácií a podrobné podmienky programu nájdete na web stránke EIT Manufacturing

Zdroj: EIT Manufacturing