HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Manufacturing – Transform Call 2023

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  07.08.2023, 00:00
 • Uzávierka
  01.12.2023, 12:00
 • Kontakt
 • Oblasť Horizontu
  Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

EIT Manufacturing otvoril výzvu na predkladanie prihlášok do programu Transform 2023, , ktorý sa zameriava na riešenie inovačných potrieb etablovaných výrobných podnikov a malých a stredných podnikov (MSP). Účelom tejto výzvy je podporiť pilotné projekty medzi výrobnými podnikmi/MSP a start-upmi k špecifickej priemyselnej výzve.

Výzva TRANSFORM 2023 je otvorená pre start-upy, ktoré riešia identifikovanú výzvu podniku a ktoré s ním spolupracujú na plánovaní pilotného projektu. Výzva je zameraná na témy, ktoré patria pod aspoň jeden z tematických okruhov –  EIT Manufacturing focus areas (flagships).

Maximálne EIT financovanie alokované na celú výzvu je 120000 eur. Výška rozpočtu, o ktorý je možné žiadať na jeden pilotný projekt je 20000 eur.

Prihlášky do programu je možné zasielať do stanovených termínov (cut-offs):

 • First cut-off date: 07.09.2023, 12:00 pm CET
 • Second cut-off date: 09.10.2023, 12:00 pm CET
 • Third cut-off date: 09.11.2023, 12:00 pm CET
 • Fourth cut-off date: 01.12.2023, 12:00 pm CET

Viac informácií a podmienky výzvy nájdete na web stránke EIT Manufacturing

Zdroj: EIT Manufacturing