HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Manufacturing – Teaching Factories Competition 2023: DEEP TECH

Výzvy

  • Uzávierka
    06.09.2023, 17:00
  • Kontakt
  • Oblasť Horizontu
    Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

EIT Manufacturing zverejnil v rámci oblasti vzdelávania výzvu na podávanie prihlášok do súťaže Teaching Factories Competition 2023: DEEP TECH. Teaching Factory je priestor na spoluprácu, kde odborníci zdieľajú skúsenosti z továrne študentom, zatiaľ čo študenti a profesori/učitelia prinášajú poznatky z triedy, ktoré zdieľajú s odborníkmi z praxe.

Cieľom iniciatívy je umožnenie spoločnostiam dozvedieť sa a zažiť výhody používania pokročilých znalostí a metód vyučovaných na univerzitách na zlepšenie ich procesov/produktov; umožniť študentom univerzít a vzdelávania VET (Vocational Education & Training) otestovať si svoje kompetencie ich aplikovaním na skutočné priemyselné problémy a výzvy, čím sa zlepší príprava na ich budúcu prácu; a ponúka učiteľom a priemyselným mentorom príležitosť podporiť študentov pri vytváraní riešení v prostredí spolupráce, ktoré uľahčuje metodológia Teaching Factories.

Informácie k podmienkam výzvy sú uverejnené na stránke EIT Manufacturing

Uzávierka výzvy je predĺžená do 06.09.2023, 17:00 CEST.

Zdroj: stránka EIT Manufacturing