HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Manufacturing – Switch On Programme

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  01.01.2022, 00:00
 • Uzávierka
  01.09.2023, 00:00
 • Kontakt
 • Oblasť Horizontu
  Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

EIT Manufacturing v rámci svojej oblasti Business Creation ponúka rôzne programy pre rôzne kategórie podnikov. Switch On Programme je zameraný najmä na start-upy s osvedčeným prototypom alebo proof of concept (minimálne TRL 6).

Cieľová skupina programu: start-upy

Špecifikácie podniku pre Switch On Programme:

 • osvedčený prototyp alebo proof of concept inovatívneho produktu, ktorý rieši kritické výrobné problémy (minimálne TRL 6),
 • nedávno založené právnické osoby alebo ak sa plánuje založiť právnická osoba v blízkej dobe,
 • žiadne alebo nízke komerčné príjmy,
 • podnikateľský tím s minimálne dvoma členmi a aspoň jedným spoluzakladateľom, ktorý je rezidentom v krajine EÚ alebo v krajine pridruženej k programu Horizont Európa,
 • podnik má záujem zlepšiť a doplniť úsilie o rozvoj podnikania,
 • podnik hľadá prístup k financiám.

Program Switch On ponúka

 • Podporné služby k access to finance
 • Prispôsobený balík podpory rozvoja podnikania

Program je otvorený kontinuálne (bez konkrétneho termínu uzávierky).

V prípade záujmu je potrebné vyplniť formulár Expression of Interest na web stránke EIT Manufacturing.

Zdroj: EIT Manufacturing, erh