HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Manufacturing – Supercharge Programme

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  01.01.2022, 00:00
 • Uzávierka
  01.09.2023, 00:00
 • Kontakt
 • Oblasť Horizontu
  Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

EIT Manufacturing v rámci svojej oblasti Business Creation ponúka rôzne programy pre rôzne kategórie podnikov. Supercharge Programme je zameraný najmä na scale-upy.

Cieľová skupina programu: scale-up

Špecifikácie podniku pre Supercharge Programme:

 • podnik sa aktívne snaží rozrastať,
 • dokáže prilákať významnú bázu zákazníkov,
 • funguje viac ako 1 rok,
 • špecializovaný tím na plný pracovný čas so sídlom v krajine EÚ alebo v krajine pridruženej k programu Horizont Európa,
 • podnik má záujem zlepšiť a doplniť svoje úsilie o rozvoj podnikania,
 • podnik hľadá prístup k financiám.

Program Supercharge ponúka

 • Podporné služby k access to finance
 • Prispôsobený balík rozvoja podnikania

Program je otvorený kontinuálne (bez konkrétneho termínu uzávierky).

V prípade záujmu je potrebné vyplniť formulár Expression of Interest na web stránke EIT Manufacturing.

Zdroj: EIT Manufacturing, erh