HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Manufacturing Second Call for Proposals 2024

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  19.09.2023, 00:00
 • Uzávierka
  20.11.2023, 00:00
 • Kontakt
 • Oblasť Horizontu
  Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

EIT Manufacturing otvorí dňa 19. septembra 2023 výzvu na podávanie projektových návrhov „Second Call for Proposals 2024„, a to počas online Matchmaking eventu zameraného na hľadanie partnerov do konzorcií, ktoré sa chystajú podávať projektové návrhy v tejto výzve.

Výzva sa týka 3 oblastí – inovácií, vzdelávania a Regionálnej inovačnej schémy (RIS).

Časť Innovation sa týka nasledujúcich tém (podrobné informácie ku každej téme nájdete na web stránke výzvy):

 • Topic 1: Optimising production processes and increasing resources efficiency through digital solutions,
 • Topic 2: Socially sustainable and human-centric manufacturing,
 • Topic 3: Environmentally sustainable manufacturing through circular business models and new technologies.

Časť Regional Innovation Scheme (RIS) sa týka nasledujúcich tém:

 • Topic 1: Fair, green and digital ‘twin’ transition for SMEs in EIT RIS countries (RIS Business Creation),
 • Topic 2: Adopting Deep Tech innovation in RIS countries (RIS INNOVATION – AI & Deep Tech).

Časť Education sa týka nasledujúcich tém:

 • Topic 1: Sustainability – Skills for identifying and applying enabling technologies for sustainable manufacturing,
 • Topic 2: Digitalisation – identification and development of skills to define and execute a digital transformation roadmap,
 • Topic 3: Environmentally sustainable manufacturing through circular business future trends – upskilling and reskilling in re-manufacturing and critical resources for circular economy and new technologies.

Uzávierka na podávanie projektových návrhov 20.11.2023 00:00 CEST

Viac informácií o výzve nájdete na web stránke EIT Manufacturing

Viac informácií o Matchmaking podujatí, ktoré sa koná v termíne 19. – 20. september 2023

Zdroj: EIT Manufacturing, erh