HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Manufacturing RIS LEADERS 2023 Call

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  19.05.2023, 10:00
 • Uzávierka
  18.07.2023, 23:59
 • Kontakt
 • Oblasť Horizontu
  Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

EIT Manufacturing vyhlásil výzvu na predkladanie prihlášok v rámci súťaže RIS LEADERS 2023 Call.

Súťaž sa zameriava na ženy inovátorky z EIT RIS oprávnených krajín, ktoré stoja za riešeniami zameranými na výzvy v rámci výroby, ktoré sú v rámci jednej z tém EIT Manufacturing (flagship areas):

 • Flexible Production Systems for Competitive Manufacturing
 • Low Environmental Footprint Systems & Circular Economy for Green Manufacturing
 • Digital & Collaborative Solutions for Innovative Manufacturing Ecosystems
 • Human-machine co-working for socially sustainable manufacturing

Slovensko je tiež považované v rámci obdobia 2021-2024 za EIT RIS oprávnenú krajinu.

Uzávierka na podanie prihlášky: 18.07.2023 23:59 CEST

Podrobné informácie a podmienky súťaže nájdete na webe EIT Manufacturing

Zdroj: EIT Manufacturing, 23.05.2023, erh