HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Manufacturing – RIS Inclusiveness Call

Výzvy

 • Uzávierka
  04.08.2023, 23:59
 • Kontakt
 • Oblasť Horizontu
  Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

EIT Manufacturing otvoril výzvu RIS Inclusiveness Call, ktorá sa zameriava na subjekty z krajín EIT RIS, ktoré vyvíjajú inovatívne riešenia, aby bola práca vo výrobnom priemysle inkluzívnejšia pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Ide o riešenia, ktoré majú byť v jednej z oblastí – EIT Manufacturing flagships:

 • Flexible Production Systems for Competitive Manufacturing,
 • Low Environmental Footprint Systems & Circular Economy for Green Manufacturing,
 • Digital & Collaborative Solutions for Innovative Manufacturing Ecosystems,
 • Human-machine co-working for socially sustainable manufacturing.

Uzávierka na podávanie projektových návrhov je 04.08.2023, 23:59 CEST.

Informácie o podmienkach výzvy nájdete na stránke EIT Manufacturing

Zdroj: EIT Manufacturing