HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Manufacturing – Intrapreneurship Challenge

Výzvy

  • Dátum otvorenia
    17.03.2022, 17:00
  • Uzávierka
    17.05.2022, 23:59
  • Kontakt
  • Oblasť Horizontu
    Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

V rámci EIT Manufacturing bola otvorená súťaž Intrapreneurship Challenge, ktorá sa zameriava na prilákanie, výber a podporu koncových používateľov výroby v krajinách oprávnených na EIT RIS (momentálne medzi RIS krajiny patrí aj Slovensko) s cieľom vyvinúť inovatívne projekty s podporou poskytovateľov riešení, aby bola práca ľudských operátorov bezpečnejšia, ergonomickejšia, šetrnejšia k životnému prostrediu alebo riešiť iné spoločenské (a prípadne) environmentálne aspekty.

Trvanie schválených projektov je plánované od 01.06.2022 do 31.12.2022.

Uzávierka na podávanie projektových návrhov je 17.05.2022 23:59 CET.

Viac informácií a podrobné podmienky výzvy nájdete na stránke EIT Manufacturing

Zdroj: stránka EIT Manufacturing