HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Manufacturing – Gazelle Accelerator

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  06.04.2022, 00:00
 • Uzávierka
  06.05.2022, 00:00
 • Kontakt
 • Oblasť Horizontu
  Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Gazelle Accelerator sa zameriava na podporu existujúcich spoločností, malých a stredných podnikov, start-upov a scale-upov, a to urýchlením ich medzinárodných obchodných a inovačných kapacít.

Cieľová skupina: start-upy, scale-upy, malé a stredné podniky

Podpora pre vybrané subjekty:

 • Business development support
 • Innovation support
 • Internationalisation support

Uzávierka výzvy na podávanie prihlášok je stanovená na 06.05.2022, 00:00 CEST

Viac informácií a podmienky výzvy nájdete na web stránke EIT Manufacturing

Zdroj: EIT Manufacturing