HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Manufacturing – Empowering SMEs Call

Výzvy

  • Dátum otvorenia
    11.10.2023, 12:00
  • Uzávierka
    11.12.2023, 23:59
  • Kontakt
  • Oblasť Horizontu
    Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

EIT Manufacturing vyhlásil novú výzvu Empowering SMEs Call, ktorej cieľom je prilákať, vybrať a podporiť malé a stredné podniky (MSP), ktoré sú ochotné ďalej inovovať ich existujúce riešenia (TRL 8/9), aby sa prispôsobili a expandovali na trhy nad rámec svojich súčasných aplikácií.

Do výzvy sa môžu hlásiť MSP ako mono-žiadatelia alebo malé konzorcium v zložení MSP a cieľový užívateľ. V rámci výzvy môžu žiadať o finančnú podporu ako aj podporné služby zo strany EIT Manufacturing.

Výzva je otvorená od 11.10.2023 12:00 hod. Uzávierka výzvy: 11. 12. 2023 do 23:59 CEST.

Viac informácií a podmienky výzvy nájdete na web stránke EIT Manufacturing

Zdroj: EIT Manufacturing