HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Manufacturing – Call for Proposals for Activities to be executed in 2023

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  09.02.2022
 • Uzávierka
  29.04.2022, 23:59
 • Kontakt
 • Oblasť Horizontu
  Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Táto výzva na podávanie projektových návrhov v rámci EIT Manufacturing sa organizuje ako dvojkolová výzva.

Tematické okruhy:

 • Automation for human-centered factories
 • Collaborative robots and solutions for flexible manufacturing
 • Smart technologies for circular and green manufacturing
 • AI and digital twins for manufacturing systems

Zameranie:

 • inovačné aktivity
 • vzdelávacie aktivity
 • aktivity v rámci Regionálnej inovačnej schémy (RIS)

Do výzvy sa môžu zapájať členovia EIT Manufacturing. Organizácie, ktoré nie sú členmi EIT Manufacturing sa stanú Activity Partnermi (členské poplatky).

Výzva je dvojkolová:

1.kolo výzvy sa uzatvára 11.03.2022, 23:59 CET

2.kolo výzvy sa uzatvára 29.04.2022, 23:59 CET

Viac informácií a podmienky výzvy

Zdroj: web EIT Manufacturing, erh