HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Manufacturing BoostUp! Bridge 2022

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  17.10.2022, 12:00
 • Uzávierka
  23.11.2022, 23:59
 • Kontakt
 • Oblasť Horizontu
  Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

EIT Manufacturing je jedným z  inovačných spoločenstiev Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), ktorý stimuluje inovácie na celom území Európy tým, že prepája podniky, vzdelávanie a výskum s cieľom nájsť riešenie na naliehavé globálne výzvy.

BoostUp! Bridge 2022 je celoeurópska inovačná súťaž riešení k relevantným priemyselným výzvam zameraná na start-upy.

Riešenia majú byť zamerané na oblasti definované 4 tematickými okruhmi (tzv flagships):

 • Flexible Production Systems for Competitive Manufacturing
 • Low Environmental Footprint Systems & Circular Economy for Green Manufacturing
 • Digital & Collaborative Solutions for Innovative Manufacturing Ecosystems
 • Human-machine co-working for socially sustainable manufacturing

Uzávierka na podávanie prihlášok do BoostUp! Bridge je stanovená na 23. 11. 2022 do 23:59 CET.

Vyvrcholením súťaže BoostUp! Bridge bude podujatie dňa 6. decembra 2022 vo Viedni.

Viac informácií o podmienkach výzvy

Zdroj: EIT Manufacturing, erh