HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Manufacturing – Accelerate 2023

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  31.07.2023, 00:00
 • Uzávierka
  01.12.2023, 12:00
 • Kontakt
 • Oblasť Horizontu
  Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

EIT Manufacturing prostredníctvom programu Accelerate sa zameriava na podporu, škálovanie a akceleráciu začínajúcich podnikov na vplyvných hráčov v európskom výrobnom ekosystéme. Program Accelerate podporuje startupy a scaleupy s inovatívnymi riešeniami a technológiami, ktoré riešia kritické výzvy vo výrobnom sektore a pomáhajú európskemu výrobnému sektoru stať sa efektívnejším, odolnejším, zeleným a globálne konkurencieschopným. Riešenia musia spadať aspoň pod jeden z tematických okruhov –  EIT Manufacturing focus areas (flagships) a byť na úrovni TRL 6 alebo vyššie (TRL =Technology Readiness Level).

Maximálna možná výška rozpočtu, o ktorý môže žiadať jeden podnik je do 500 000 eur.

Prihlášky do programu je možné zasielať do stanovených termínov (cut-offs):

 • First cut-off date: 01.09.2023, 12:00 pm CET
 • Second cut-off date: 02.10.2023, 12:00 pm CET
 • Third cut-off date: 06.11.2023, 12:00 pm CET
 • Fourth cut-off date: 01.12.2023, 12:00 pm CET

Viac informácií a podmienky výzvy nájdete na stránke EIT Manufacturing

Zdroj: stránka EIT Manufacturing, 08.08.2023