HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Hub Israel – DISRUPT ME

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  08.03.2022, 00:00
 • Uzávierka
  22.04.2022, 00:00
 • Oblasť Horizontu
  Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

EIT Hub Israel ponúka možnosť uchádzať sa o podporu na inovačný program s využitím izraelských inovácií. 8-mesačný program poskytuje komplexné inovačné riešenia, ktoré pomáhajú spoločnostiam identifikovať najmodernejšie izraelské technológie a s ich pomocou prispieť k vlastnej firemnej inovačnej stratégii. Program je otvorený pre všetky oblasti a bude prispôsobený konkrétnym obchodným alebo technologickým potrebám zapojenej spoločnosti.

Pre koho je program určený:

 • európske spoločnosti, ktoré majú viac ako 500 zamestnancov a/alebo ročné príjmy viac ako 80 mil. EUR
 • vedúci projektový manažér má funkciu súvisiacu s inováciami

Súčasťou programu je okrem iného:

 • 2-dňový workshop
 • 4-dňový pobyt v Izraeli, na ktorom sa zúčastňuje výkonný riaditeľ spoločnosti
 • tímové stretnutia raz za dva mesiace
 • nepretržitá dostupnosť a možnosť konzultácií počas celého procesu

Účastnícky poplatok pre krajiny RIS (vrátane Slovenska): 10 000 EUR

Termín predkladania žiadostí: 30. apríl 2022

Bližšie informácie

Zdroj: EIT, 18.3.2022, mob