HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Health – Start-Ups Meet Pharma

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  01.01.2022, 00:00
 • Uzávierka
  14.03.2022, 23:59
 • Oblasť Horizontu
  Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Start-Ups Meet Pharma je akceleračný program, ktorý umožňuje farmaceutickým spoločnostiam identifikovať príležitosti rastu spojením síl so sľubnými start-upmi pôsobiacimi v oblasti zdravotníctva. Pre najbližšiu výzvu na predkladanie žiadostí boli identifikované tieto oblasti:

 • Digital solutions improving referral and diagnostic pathway for rare diseases
 • Early diagnosis and identification of risk for disease progression in Chronic Kidney patients
 • Innovative solutions for pain management
 • Care coordination between primary care and specialty care for Atherosclerotic Cardiovascular Disease patients with elevated LDL-c levels

Program zahŕňa účasť na workshopoch, start-upy navštívia priestory farmaceutických partnerov a budú mať príležitosť prediskutovať možnosti spolupráce. Na záver programu sa uskutoční podujatie, na ktorom start-upy budú mať možnosť prezentovať svoje portfólio.

Termíny informačných webinárov: 9. február 2022 o 11:00 h a 9. marec 2022 o 11:00 h

Bližšie informácie

Kontakt na Slovensku

Zdroj: EIT Health, 1.2.2022, mob