HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Health – SCI FI – From Scientists to Innovators for Industry

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  16.03.2022, 00:00
 • Uzávierka
  31.05.2022, 00:00
 • Oblasť Horizontu
  Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

SCI FI – From Scientists to Innovators for Industry je kurz určený pre tých, ktorí by radi zmenili svoje pôsobenie a akademický výskum by chceli zameniť za prácu vo farmaceutickom a medicínskom priemysle. Kurz pomôže účastníkom zvládnuť tento prechod pod vedením skúsených mentorov, zástupcov z akademického prostredia a priemyslu. Zapojiť sa môžu mladí výskumníci vrátane doktorandov a postdoktorandov.

Program ponúka dve možnosti, ako sa zúčastniť: full programmelight programme. Obe alternatívy obsahujú trojmesačný online vzdelávací program.

Plný program zahŕňa okrem iného: sedem základných modulov a tri bonusové moduly, mentoring, prácu na priemyselnej prípadovej štúdii, prezentáciu výsledkov štúdie pred porotou.

Časová náročnosť: programu je potrebné venovať približne 4 – 5 hodín týždenne od septembra do decembra 2022.

Tzv. light programme je skrátený program, obsahuje len niektoré z aktivít, časovo si vyžaduje približne 1,5 h týždenne od septembra do decembra 2022.

Poplatok za plný program je vo výške 500 eur, skorí uchádzači získajú do 30. apríla 2022 špeciálnu „zľavu pre skorých záujemcov“ vo výške 50 %.

EIT Health ponúka 10 štipendií pre full programme:

 • 5 miest pre uchádzačov, ktorí pochádzajú z krajín RIS (vrátane Slovenska) a v súčasnosti v danej krajine aj pôsobia
 • 5 miest pre ukrajinských výskumníkov

Bližšie informácie a predkladanie žiadostí

Často kladené otázky

Súvisiace informačné podujatia s výzvou:

Zdroj: EIT Health, 31.3.2022, mob