HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Health Patient Innovation Bootcamp

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  16.04.2022, 00:00
 • Uzávierka
  31.05.2022, 23:59
 • Oblasť Horizontu
  Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

EIT Health Bootcamps sú určené pre angažovaných ľudí s podnikateľským nápadom na nový zdravotnícky produkt vo fáze výskumu a vývoja. Vďaka podpore získajú informácie o miestnych trhoch v rôznych krajinách po celej Európe, preskúmajú svoj trhový potenciál, budú v spojení s celoeurópskou sieťou podnikateľov a inovátorov a tiež získajú potrebné zručnosti a know-how na úspešnú realizáciu vášho nápadu

Schéma pokrýva tieto oblasti:

 • MENTORING – spätná väzba od ľudí so skúsenosťami v odbore z celej Európy
 • SIEŤ KONTAKTOV – možnosť spolupráce s odborníkmi najvyššej úrovne, získanie zručností a know-how
 • OBCHODNÝ MODEL – možnosť zdokonaliť svoj obchodný model a preskúmať trhový potenciál
 • VSTUP DO SIETE 140+ PARTNEROV EIT HEALTH – zviditeľnenie start-upu

Patient Innovation Bootcamp je určený na podporu a implementáciu inovatívnych riešení v oblasti zdravia vytvorených priamo ľuďmi zasiahnutými konkrétnymi zdravotnými ťažkosťami na základe ich potrieb. Práve pacienti a ich opatrovatelia majú vďaka vlastnej skúsenosti najlepšie predpoklady na to, aby prišli s najinteligentnejšími riešeniami. Preto je cieľom bootcampu pomôcť pretaviť ich nápady na prototypy až po finálne inovácie pripravené na trh. Bootcamp pozostáva z dvojtýždňového mentoringu a školenia v Lisabone, Kodani, ako aj školenia online.

Termín na prihlásenie predĺžený do 31. mája 2022.

Bližšie informácie

Zdroj: EIT Health, 10.05.2022, mob