HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Health Innovation Bootcamps

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  16.04.2022, 00:00
 • Uzávierka
  27.06.2022, 00:00
 • Oblasť Horizontu
  Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

EIT Health Bootcamps sú určené pre angažovaných ľudí s podnikateľským nápadom na nový zdravotnícky produkt vo fáze výskumu a vývoja. Vďaka podpore získajú informácie o miestnych trhoch v rôznych krajinách po celej Európe, preskúmajú svoj trhový potenciál, budú v spojení s celoeurópskou sieťou podnikateľov a inovátorov a tiež získajú potrebné zručnosti a know-how na úspešnú realizáciu vášho nápadu

Schéma pokrýva tieto oblasti:

 • MENTORING – spätná väzba od ľudí so skúsenosťami v odbore z celej Európy
 • SIEŤ KONTAKTOV – možnosť spolupráce s odborníkmi najvyššej úrovne, získanie zručností a know-how
 • OBCHODNÝ MODEL – možnosť zdokonaliť svoj obchodný model a preskúmať trhový potenciál
 • VSTUP DO SIETE 140+ PARTNEROV EIT HEALTH – zviditeľnenie start-upu

MedTech Bootcamp poskytuje cielenú podporu a zameriava sa na nadväzovanie kontaktov pre začínajúce európske start-upy z oblasti medicínskych technológií. Do tohto šesťtýždňového online programu sú zapojení odborníci a mentori pripravení pomôcť start-upom s vyhotovením projektu, obchodného a finančného plánu, ako aj s uvedením do problematiky predpisov o zdravotníckych pomôckach a ich implementácie do konkrétnych projektov. Bootcamp pomôže start-upom aj s tréningom propagácie ich projektu pred investormi.

Healthy and Active Ageing Bootcamp je dvojmesačný program, v ktorom sa záujemcovia zúčastnia odbornej prípravy zameranej na špecifické problémy v oblasti dlhovekosti a aktívneho starnutia. Program tiež umožní nadviazať partnerstvá s kľúčovými hráčmi v odvetví pre lepšie možnosti uvedenia svojho riešenia na trh.

Interseed Bootcamp hľadá prienik medzi potrebami pacientov, zainteresovaných strán z farmaceutického priemyslu a možnosťami poskytovateľov digitálnych riešení. Osemtýždňový program sa uskutoční v európskych technologických centrách ako Tangent,  Trinity College Dublin, Technical University of Denmark a Medicen vo Francúzsku.

Bližšie informácie

Zdroj: EIT Health, 13.5.2022, mob