HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Health – InnoStars Awards

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  01.03.2023, 00:00
 • Uzávierka
  16.04.2023, 00:00
 • Oblasť Horizontu
  Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Súťaž EIT Health InnoStars Awards je otvorená pre mikro a malé podniky, spin-offy a start-upy z oblasti zdravotníctva, ktoré už majú vyvinutý prototyp alebo MVP, ale ich produkt/služba ešte nie je na trhu.

Podpora zahŕňa:

 • grant v hodnote 25 000 EUR, resp. mentoring vo výške 4 000 EUR
 • tréningy
 • pozvánku na veľké finále InnoStars Awards
 • príležitosť získať v neskoršej fáze prístup do siete EIT Health

Uchádzať sa môžu právnické osoby z týchto krajín: Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Malta, Čierna Hora, Republika Severné Macedónsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Ukrajina, Turecko.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 16. apríl 2023.

Bližšie informácie

Predkladanie žiadostí

Kontakt v SR pre viac informácií

Zdroj: EIT Health, mob