HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Health – BeHealSy

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  01.03.2023, 00:00
 • Uzávierka
  31.03.2023, 00:00
 • Oblasť Horizontu
  Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

BeHealSy je 1-ročný inovačný a podnikateľský modul na úrovni magisterského, resp. doktorandského štúdia, ktorý sa zameriava na biomedicínske inžinierstvo a zdravotnícke systémy. Prostredníctvom vybraných modulov si účastníci zdokonalia multidisciplinárne výskumné zručnosti a výsledky výskumu budú schopní pretaviť do inovačných a podnikateľských iniciatív.

Kto sa môže zapojiť?

BeHealSy ponúka dva rôzne spôsoby, ako sa zúčastniť programu:

 • Degree Awarding Track: doktorand zapísaný v príslušnom univerzitnom programe
 • Non-Degree Awarding Track: odborník v oblasti zdravotníctva, zástupca z priemyslu alebo štátnej/verejnej správy s VŠ titulom 2. stupňa v príslušnom odbore

V oboch prípadoch budú pri selekcii účastníkov rozhodovať teoretické či praktické odborné znalosti a skúsenosti v oblasti inovácií a podnikania.

Program zahŕňa:

 • mobilitu, stretnutia so zástupcami z priemyslu, mentoring, školenia v oblasti podnikateľských zručností a inovačné workshopy
 • stáž na partnerských inštitúciách
 • šírenie a komercializácia výsledkov výskumu a znalostí prostredníctvom partnerov a siete EIT

Na výber sú nasledujúce študijné programy:

 • EIT Health Master of Science in Technological Innovation in Health
 • EIT Health Ageing PhD School
 • PhD Module in Biomedical Engineering and Health Systems

Predkladanie žiadostí na jarnú edíciu je otvorené do 31. marca 2023.

Bližšie informácie

Kontakt na Slovensku

Zdroj: EIT Health, 10.3.2023, mob