HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Food – Request for Professional Development & RIS Professional Development

Výzvy

  • Uzávierka
    31.08.2023, 17:00
  • Oblasť Horizontu
    Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Výzva EIT Food je otvorená pre všetky subjekty so záujmom realizovať v období 2023 – 2025 vzdelávacie aktivity zamerané na odborný rozvoj v oblasti potravinárskych systémov zamerané na rozvoj zručností kľúčových pre kariérny rozvoj odborníkov v potravinárskom systéme. Aktivity budú súčasťou

  • rekvalifikácie a
  • zvyšovania kvalifikácie

relevatných odborníkov v nadväznosti na konkrétne vysokokvalitné riešenia.

Aktivity majú reagovať na dopytom po zručnostiach v oblasti špičkových technologií a ich ponukou v agropotravinárskom sektore.

Viac informácií nájdete na stránke výzvy EIT Food.

Zdroj: EIT Food