HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Digital Venture Programme 2022

Výzvy

  • Dátum otvorenia
    18.02.2022
  • Uzávierka
    08.04.2022, 23:59
  • Kontakt
  • Oblasť Horizontu
    Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

EIT Digital otvorilo výzvu – Venture Programme 2022, zameranú na podporu podnikateľských tímov s digitálnym deep tech biznis plánom v počiatočnom štádiu ich smerovania na trh. Tento program je 8-týždňový predakceleračný program.

Tematické zameranie: Digital Industry, Digital Tech, Digital Wellbeing, Digital Finance, Digital Cities.

Do výzvy sa môžu zapojiť žiadatelia z definovaných krajín, medzi ktorými je zaradené aj Slovensko. Výzva je určená pre multidisciplinárne tímy zložené z aspoň 2 jednotlivcov.

Uzávierka pre predkladanie projektových návrhov v rámci Venture Programme 2022 je 08.04.2022 23:59:00 CEST.

Viac informácií a podmienky výzvy

Zdroj: EIT Digital, erh