HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Digital – Venture Program pre tímy a jednotlivcov

Výzvy

  • Uzávierka
    16.04.2023, 00:00
  • Kontakt
  • Oblasť Horizontu
    Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Výzva znalostno – inovačnej komunity EIT Digital hľadá tímy a jednotlivcov ako aj startupy bez založenej právnej formy. Cieľom programu EIT Digital Venture je podporiť inovatívne nápady v oblastiach digitálny priemysel, digitálne technológie, digitálny blahobyt, digitálne financie a digitálne mestá  a pomôcť  im dosiahnuť úroveň minimálnej pripravenosti na spustenie (MVP).

Finančná podpora  naprieč všetkými fázami programu predstavuje 25 tisíc eur s možnosťou nájsť si potenciálneho investora.

Výzva EIT Digital Venture Program má termín uzávierky prihlášok 16. apríla 2023.

Všetky podmienky je možné pozrieť si na tomto odkaze.

Kontakt na národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: eitdigital.eu, top